Vázací pásky    Lepící pásky    Obalový materiál    Fixace zboží    Zakázkové balení Mapa stránek

Monitorování zásilek - Indikátory přepravy

Indikátory nárazu

Jednorázové 
Indikátory nárazu slouží k monitorování zásilky během přepravy. Pomocí indikátorů můžeme zjistit zda přeprava zásilky proběhala v souladu s povahou zboží. Aktivovaný indikátor nám už při přebírání zásilky dává najevo, že je potřeba přebírání věnovat větší pozornost. Indikátory se aplikují buď přímo na krabici nebo vně obalu. Existují dva druhy indikátorů a to na jedno použití nebo na více použití (mechanické).

Použitím indikátoru snížíte ztráty způsobené škodami při přepravě. Tyto účinné a poutavé senzory jsou mezi dopravci dobře známy a tudíž působí psychologicky odstrašujícím případem. Díky tomu Vám zaručí pečlivé zacházení s Vaším zbožím. 
 
 
  • Shockwatch

Je indikátor nárazu s jednorázovým použitím. Jedná se o bílou trubičku, která je při okrajích naplněná červenou tekutinou. Při nárazu dojde k porušení povrchového pnutí a tyčinka se nenávratně červeně zabarví. Každý takovýto indikátor je vybaven sériovým číslem, čímž zabraňuje manipulaci s ním.

- ihned vidím jak bylo se zásilkou nakládáno

- jednoduchá instalace nalepením

- psychologicky odstrašující případ

- rozsah citlivostí 25 – 100G

 
  • Shockwatch 2

Na rozdíl o první generace výrobků shockwatch, který je aktivován chemickou reakcí je shockwatch 2 aktivován čistě mechanicky. To umožňuje jeho bezpečnou přepravu k zákazníkovi a bezpečné skladování. K jeho aktivaci dojde až po sejmutí fólie na zadní straně.

- pokud nejsou aktivovány nehrozí jejich znehodnocení prudkými nárazy

- jednoduchá instalace nalepením

- rozsah citlivostí 5 – 25G

- reakční doba 0,5 – 50ms

- provozní teplota -25°C až 80°C

  • Dropspot
Dropspot byly vytvořeny jako doplněk indikátorů shockwatch. Indikátory dropspot jsou založeny na mechanickém principu, tzn. že musí být před použitím nejprve aktivovány. Pokud nejsou indikátory aktivovány, lze je bez problémů převážet a nehrozí jejich znehodnocení.

Na rozdíl od indikátorů schockwatch nám ukazují i směr nárazu (zda přišel zespod nebo zvrchu).

- pokud nejsou aktivovány nehrozí jejich znehodnocení prudkými nárazy

- citlivost 10, 15 a 25G

- reakční doba 1-50ms

- umožňují určit směr nárazu (může se stát že při výrazném překročení citlivosti indikátoru se mohou zabarvit obě pole)

Indikátor shockwatch

Indikátor Shockwatch 2

 

Indikátor nárazu Dropspot

 

 Mechanické
 
 
  • Indikátor MAG 2000

Cenově dostupný indikátor nárazu na více použití. Po použití lze indikátor resetovat a znovu jej použití. Slouží pro kontrolu zásilek s váhou nad 45kg. V případě nárazu indikátor zaznamená nejen, že se zbožím bylo nevhodně manipulováno ale také směr a úhel dopadu. Indikátor funguje na principu dvou magnetů, kdy při nárazu dojde k vychýlení magnetu z jeho skryté podoby.

Indikátor se poté otevírá speciálním klíčem, který umožňuje indikátor resetovat.

- Aktivační limity: 2G; 3G; 4G; 5G; 6G; 7G; 10G; 11G; 16G a 20G

- Opakovatelné použití

- mechanický systém indikace

- žádné další náklady

MAG 2000

 Doplňující nálepky k indikátorům nárazu
Indikátory musí být vždy použity ve spojení s vhodnou výstražnou samolepkou. Z této samolepky lze poté vyčíst, že se jedná o monitorovanou zásilku. Dále je na samolepce přesně vyznačená oblast pro nalepení indikátoru. Dochází tak k zvýšení vizuálního efektu indikátoru.

 Text upozornění:

Pokud je indikátor červený:

  1. Neodmítejte převzetí zásilky
  2. Zaznamenejte tuto skutečnost do přepravního listu a zkontrolujte zásilku
  3. V případě zjištění poškozené zásilky vše ponechte v originálním obalu a požadujte po dopravci provedení okamžité kontroly

Nápisy jsou uvedeny ve třech jazycích: Německy, anglicky, francouzsky

Etiketa Shockwatch

Indikátory překlopení

Indikátory překlopení k monitorování zásilky během přepravy. Pomocí těchto indikátorů můžeme zjistit, zda byla zásilka přepravována ve svislé poloze a nebylo s ní nevhodně manipulováno. Umístění indikátoru přímo na přepravní obal Vás ihned po při převzetí zásilky informuje, že zboží bylo naklápěno. Indikátory jsou na obal připevňovány pomocí nejagresivnějšího akrylátového lepidla, které vytváří trvalé vazby(vyjma zvláštní druhy kontejneru). Zabraňuje tak jakoukoliv manipulaci s indikátorem.
 

 
   • Tiltwatch XTR

Účinný překlápěcí indikátor pro dodržení správné přepravy. Pomocí kontroly bílé špiky ihned zjistíte, zda Vaše zboží bylo správně přepraveno. Červené zbarvení uvnitř bílé šipky indikuje nevhodnou přepravu. Indikační šipka změní barvu jakmile náklon zásilky překročí 83°. Indikátor je nutno aktivovat odstraněním zadní vrstvy.

 

- jedinečné sériové číslo zabraňující výměnu indikátoru

- odolný proti vlhkosti, teplotě a ostatním okolním podmínkám

- před aktivací nehrozí jeho poškození při naklánění

- provozní teplota -40°C až 60°C

Indikátor překlopení TiltWatch
 
  • Tiltwatch plus

Slouží pro přesnější určení náklonu. Indikátor Tiltwatch plus je vybaven dvěma ukazateli, na kterých je možno vidět zda zásilka byla nakloněna (v levo nebo v pravo) a o kolik stupňů. Aktivuje se při překročení náklonu 30° a dále po každých dalších 10° a zároveň indikuje zda zásilka nebyla přepravována vzhůru nohama. Indikátor je nutno aktivovat sejmutím zadní vrstvy.

 

- Ukazatel náklonu (30,40,50,60,70 80 a 180°)

- Možnost vyčtení směru náklonu

- Provozní teplota -40°C až 60°C

- Bez aktivace nehrozí jeho znehodnocení nakláněním při přepravě
Indikátor překlopení TiltWatch plus
Doplňující nálepky k indikátorům
Indikátory musí být vždy použity ve spojení s vhodnou výstražnou samolepkou. Z této samolepky lze poté vyčíst, že se jedná o monitorovanou zásilku. Dále je na samolepce přesně vyznačená oblast pro nalepení indikátoru. Dochází tak k zvýšení vizuálního efektu indikátoru.
Informační nálepka TiltWatch
Indikátory teploty

  • Tempstrip
Sady jednotlivých, na teplotu citlivých indikátorů jsou na těchto měřících proužcích uspořádány do malých okének. Po dosažení mezní teploty dojde ke změně barvy příslušných políček. Tato změna je nevratná, tzn., že v případě opětovného poklesu teploty sledovaného povrchu, zůstávají políčka trvale zabarvená. Samolepky lze z měřeného povrchu snadno a bez poškození odstranit, mohou být pak následně použity např. jako příloha reklamačního protokolu.Uplatnění indikátorů TempStrip je velmi různorodé, může však být rozděleno do tří základních oblastí jejich využití: při kontrole jakosti, prevenci a ověření nesprávné manipulace s produktem.

- varianty 1, 5, 6, 8 a 10 políček
- různé varianty mezních hodnot
- možnost použití k indikaci přehřívání strojů
- lze použít jako reklamační důkaz

Indikátor teploty Tempstrip

Indikátor teploty Tempstrip

  • Coldmark

ColdMark indikuje pokles teploty v případě, že je indikátor vystaven působení teplot stejných nebo nižších než je jeho předdefinovaný aktivační limit po dibu delší než 30 minut. Tekutina ve válcové trubičce změní své zabarvení z čiré na purpurovou.

Zabarvení je nevratné, pokud teplota opět stoupne, záznam na indikátoru zůstává zachován.

Čtyři různé aktivační úrovně zajišťují ColdMarku široké spektrum možného využití.

Pro upevnění a aktivaci indikátoru stačí odstranit krycí vrstvu samolepky na zadní straně a jednoduše jej mírným tlakem přilepit k jakémukoliv suchému povrchu. Díky této samolepící vrstvě je indikátor možné upevnit na obal nebo dovnitř obalu. Je nutné dbát, aby ColdMark nebyl vystaven vysokému tlaku.

 

- úroveň teplotní aktivace +5°C, +2°C, 0°C, -3°C

- expoziční doba aktivační teploty 30 minut

Indikátor teploty Coldmark

  • WarmMark2
WarmMark2 je ve své kategorii nejlepší časově-vzestupných teplotních indikátorů, který upozorňuje uživatele na vystavení zásilky nebo produktu nepřípustným teplotním podmínkám. Samostatně použitelný indikátor je speciálně navržen tak, aby dopravci pomohl identifikovat a odstranit nedostatky chladícího řetězce. Výsledkem je perfektní znalost prostředí, ve kterém se výrobek pohybuje, v době kdy je mimo Váš dohled a mimo Vaší kontrolu. To se v konečné fázi projeví také v lepší efektivitě řízení dodávek, kvalitě a prodejních maržích.

 

- dostupné aktivační teploty -20 až + 38

- odchylka +/- 1°C

- přesnost +/- 15% za izotermických podmínek

WarmMark 2
  • ColdMark 2

ColdMark 2 je ve své kategorii nejlepší časově-sestupných teplotních indikátorů, který upozorňuje uživatele na vystavení zásilky nebo produktu nepřístupným teplotním podmínkám. Konstrukce indikátoru navíc eliminuje nutnost jeho převozu a skladování v vytápěném prostrou. Samostatně použitelný indikátor je speciálně navržen tak, aby dopravci pomohl identifikovat a odstranit nedostatky chladícího řetězce. Výsledkem je perfektní znalost prostředí, ve kterém se výrobek pohybuje, v době kdy je mimo Váš dohled a mimo Vaší kontrolu. To se v konečné fázi projeví také v lepší efektivitě řízení dodávek, kvalitě a prodejních maržích.

 

- aktivační teplota 1,5°C

- odchylka +/- 1°C

- aktivační doba po méně než 30 minutách

- teplotní rozsah pro aktivaci -22°C až 22°C

- skladovací teplota před aktivací  -22°C až 50°C

- dlouhodobé skladování před aktivací 5°C až 32°C

 Bude-li ColdMark vystaven působení teplot přesahujících jeho reakční teplotu, indikační okénko zůstane bílé. Pokud dojde k poklesu pod reakční teplotu, indikační okénko zčervená.
ColdMark 2

Tlumič nárazu je velice efektivní ochrana pro balení obsahující zboží citlivé na otřesy.

Nadměrné otresy každoročně způsobují mnohamiliónové ztráty vznikající v přepravě a manipulaci s křehkým a cenným zbožím. 
 


Paletové tlumiče otřesů
 
 
Skidmate

Tlumiče nárazu Skidmate jsou umělohmotné polštáře s mnohaúčelným použitím. Nabízejí opravdovou a trvalou ochranu zboží citlivého na otřesy a vibrace při přepravě a manipulaci.
K usnadnění práce ve skladech při manipulaci pomocí vysokozdvižných vozíků,jsou vhodným doplňkem distanční kroužky.

 

- teplotní odolnost – 40°C až 45°C

- posun po betonové podlaze ve vzdálenosti až 910m

- připevnění za pomocí šroubů přímo k paletě (přepravní bedně)

- možnost opětovného použití

- rychlé a levné opatření proti vibracím

- pro náklady od 9,6kg po 102kg
 

Paletové tlumiče SkidMate

 
Skid – safe

Tlumiče nárazu Skid – safe jsou určeny pro eliminaci vibrací těžších nákladů. Připevňují se stejně jako tlumiče Skidmate přímo k přepravnímu obalu (paleta, přepravní bedna).

 

- pro náklady od 140kg do 300kg

- 4 druhy provedení dle hmotnosti nákladu

- vysoce odolný na působení chemických látek

Skidsafe© copyright 2012 | Frkal.com | TP-Grafika.cz | all rights reserved