Vázací pásky    Lepící pásky    Obalový materiál    Fixace zboží    Zakázkové balení Mapa stránek

Antikorozní fólie

 
 
Antikorozní PE fólie s VCI inhibitorem

Antikorozní fólie PE je vyztužená mřížkou a nasycená z jedné strany kontaktně - vypařovacími inhibitory koroze (zkr. VCI - Volatile Corrosion Inhibitors). 
Antikorozní fólie je dodávána standardně v modré barvě (jsou možné i barevné varianty a možnost umístění loga zákazníka), výztužná mřížka má bílou barvu. Inhibitor koroze je ve vnitřní straně nábalu fólie, tj. na té straně, která má výrazněji viditelnou mřížku.

Antikorozní fólie chrání železné kovy, slitiny železa, hliník a jeho slitiny, zinek a barevné kovy před korozí při skladování a při vnitrozemském a zámořském transportu.

 

Folie s VCI inhibitorem

Jak funguje ochrana před korozí?

Účinné látky - tzv. " VCI " jsou chemické sloučeniny s tenzí par, tzn. látky těkavé při pokojových teplotách. Používají se směsi organických látek, které jsou v ČR patentově chráněné, evropský patent a americký patent jsou v řízení.

Folie s VCI inhibitorem koroze
Pro dosažení správné funkce Antikorozní fólie je nutné zabezpečit následující podmínky:
- vytvoření bariérou uzavřeného prostoru nad chráněným
povrchem  kovu,
  aby se umožnil rovnovážný stav v procesu odpařování,

-
zajištění dostatečné teploty a času k zahájení odpařování a dosažení
  rovnováhy (min. 24 hodin při 15 - 20
oC),
-
balení provádět v prostředí s minimální vlhkostí a maximálně omezit difúzi
  vodních par do chráněného prostoru (volba vhodného obalu).

Za dosažení těchto podmínek se molekuly " VCI " odpařují a vytvářejí mikroklima. V atmosféře bohaté na " VCI " molekuly dochází k jejich kondenzaci a pokrytí povrchu kovu jejich mikroskopickou (monomolekulární) vrstvičkou, která brání přístupu látkám způsobujícím korozi.
Bariéra uzavírající chráněný prostor omezuje ztrátu " VCI " mimo tento prostor a zajišťuje tím jak dostatečnou počáteční koncentraci účinných látek, tak i požadovanou dobu ochrany.

Třívrstvá bariérová folie s VCI


Antikorozní fólie má proti jiným metodám ochrany  korozi tyto výhody:
Snadnost manipulace - povrch chráněného kovového povrchu není nutné konzervovat olejem nebo tukem a následně ho pracně odstraňovat organickými rozpouštědly. Chráněné zboží se pouze zabalí do Antikorozní fólie za vhodných podmínek a po skladování či přepravě se rozbalí a ihned se může použít bez jakékoliv úpravy nebo čištění.
Bezpečnost
- s antikorozní fólií se manipuluje za použití běžných ochranných pomůcek, ve větrané místnosti. Inhibitor koroze " VCI " neobsahuje dusitany, chromany, fosfáty ani těžké kovy.
Ekologie
- odpadá použití tuků a olejů a jejich následné oplachování. Po použití lze antikorozní fólii spálit nebo přepracovat po konzultaci s dodavatelem.
Testování, zkoušky
- výrobek byl testován ve vojenském technickém ústavu ochrany Brno podle norem DIN 50 017 KFW a ČSN ISO 9277 NSS k prověření  protikorozních ochranných schopností (zkoušky v kondenzační komoře a v solné mlze). Další zkoušky proběhly v TÜV Mnichov a antikorozní fólie " Anticor"  byla uznaná jako vhodná ochrana proti korozi.

S antikorozní fólií lze dosáhnout doby ochrany cca 1- 2 roky v závislosti na skladovacích podmínkách, hermetičnosti obalu a druhu chráněného kovu. UV stabilita je cca 6 měsíců.

Konfekční zpracování
Antikorozní fólii lze dále konfekčně zpracovávat horkovzdušným svařováním, šitím a použitím technologie dvojitého švu nebo ji lze lepit oboustranně lepící polypropylenovou páskou o šíři min 5 cm.

Skladování

Antikororzní fólie se skladuje v rolích v suchém, větraném a zastřešeném skladu. Vzdálenost od zdroje tepla musí být nejméně 1 m. Skladovací doba v originálním obalu je 18 měsíců.

Upozornění
Antikorozní fólie je možné upravit podle případných požadavků zákazníků na zvýšenou dobu ochrany, na zvýšenou UV stabilitu na ochranu materiálu s odlišným složením či speciální aplikací fólie.© copyright 2012 | Frkal.com | TP-Grafika.cz | all rights reserved